En defekt aircondition i din bil kan hurtigt udvikle sig til at blive et af de mere vanskelige problemer, når din bil skal inspiceres og eventuelt repareres. Du kan ofte undgå disse problemer, hvis du regelmæssigt får givet din bil et aircondition service.
 
Sammenlign priser
Indholdsfortegnelse

Er dit AC anlæg defekt, så er noget det første man ser på, om der er tegn på en lækage i aircondition anlægget, eller om der er en kompressor, der ikke vil starte som den skal.

Hvis det er påkrævet med de mere fundamentale reparationer, er det selvfølgeligt ikke altid sådan, at du lige står med det nødvendige udstyr til at foretage disse reparationer på dit AC eller klimaanlæg selv hurtigt. Og det er heller ikke sådan at det lige er noget for en ”hobby-mekaniker” at kaste sig ud i (!).

Mangler dit AC og klimaanlæg kølemiddel, er problemet ikke så stort, fordi du blot skal bruge et genpåfyldningssæt, som du kan købe hos en lokal leverandør af bilreservedele, eller du kan få det ordnet med et aircondition service.

I det hele taget skal de fleste aircondition og klimaanlæg i bilen renses og serviceres regelmæssigt, og her er det væsentligt at huske, at dette i de fleste tilfælde ikke er en del af bilens almindelige eftersyn.

Er det tid til airconditionservice?

Kører du for det meste rundt i byen, eller bruger du i det hele taget din bil til kortere ture, skal du især være opmærksom på det danske vejrlig. Det tempererede klima skaber gode vækstbetingelser for bakterier, der kan beskadige både dit aircondition og klimaanlæg samt dine lunger.

Et serviceeftersyn på aircondition og klimanlægget indebærer som almindelig standard, at man gennemgår din bil.

Ved siden af dette skal du påregne betaling for eventuel udskiftning af pollenfilter, kabinerens, kølemiddel af typen R1234yf og opfyldning af et tomt klimaanlæg. Eventuelle reparationer kommer ved siden af.

Du kan mange gange, undgå dyre reparationer på anlægget ved jævnligt, at et få aircondition service på din bil.

Vælg mellem 3 priser på aircondition service på din bil

Som bilejer og forbruger er du naturligvis altid interesseret i at få den billigste og bedste ydelse, så markedet skal sonderes grundigt. Det kan være ret så omfattende at gøre dette selv, så hvorfor ikke lade andre gøre dette gennem en internetportal.

Alt hvad man gerne vil vide i første omgang, er din bils nummerplade. Det skriver du ind i et vindue på siden, så man kan finde de tekniske specifikationer på din bil.

Dernæst handler det om opgavens indhold. Hvad skal du have lavet. Du skal fortælle autobutler.dk om du vil have fyldt kølemiddel på, om aircon anlægget skal renses eller om du skal have monteret et komplet airconditionsystem og hvad dertil hører.

Der er tre bokse på hjemmesiden, hvor du med ”et flueben” kan tjekke af, hvad du vil have lavet:

  • Service
  • Rens og service
  • Andet

Du kan uploade billedmateriale og yderligere kommentarer vedrørende opgaven.

Efter du har udfyldt en lille rubrik m.h.t., hvor du bor, og du har angivet en e-mail adresse, er du klar til at modtage lokale tilbud fra forskellige værksteder.

Nemmere kan det næppe blive.
 
Sammenlign priser
Er det ved at være tid til at få udskiftet tandremmen? Tag et kig på tandrems skift – Sammenlign priser på udskiftning af tandrem

Aircondition service for gør det selv manden

Hvis du selv vil udføre aircondition service på din bil, så er der faktisk, som du selv kan gøre, og det er da værd at overveje, nu der kan spares penge ved det.

Tjek AC og klimaanlæg

Start køretøjet og tænd klimaanlægget. Sæt det på højeste ventilation. Hvordan ligger det med luften, der kommer ud af klimaanlægget? Vurder, hvor varm eller kølig luftstrømmen er. Hvis luften er for varm eller ikke så kold, som den burde være, kan der være et problem med luftstrømmen.

Kontroller, om køleventilatorerne på din radiator kører. Hvis ikke de kører, kan der være et elektrisk problem.

Du skal muligvis udskifte luftfiltret, hvis luftstrømmen ikke har den rette temperatur.

Kører AC kompressoren

Tjek A/C-kompressoren efter. Kører den? Du skal sørge for, at aircon anlæggets kompressor arbejder, inden du lægger en slagplan for dit arbejde. Find airconditionanlægget i motorrummet og kontroller om midten af remskiven drejer sammen med remmen.

En kobling sætter i gang, når airconditionen virker. Når koblingen griber fat, roterer midten af remskiven sammen med remmen. Hvis koblingen ikke tager fat, kan det skyldes at AC kompressoren er beskadiget, hvilket kræver, at den enten skal skiftes ud, eller at det er kølemiddel, der skal fyldes på.

Kølemiddel skal ikke genopfyldes med jævne mellemrum. Klimaanlægget forbruger ikke kølemiddel som om det er benzin: Hvis for lidt kølemiddel er årsagen til luft, der er for varm, skyldes det ofte en lækage et eller andet sted.

Lækager kan du konstatere, men du skal ikke kaste dig ud at lave den slags selv.

Hvad med aircondition anlæggets strømforsyningen

Kontroller ledningerne til AC kompressoren. De fleste kompressorer har en ledning, der fører til den elektriske kobling.

Find stikket i midten af denne ledning, og tag det ud. Tag et stykke ledning og kør den fra kompressorens ledning til det positive (+) på batteriet. Hvis du hører et højt klik, fungerer den elektriske kobling korrekt. Hvis ikke, skal den udskiftes.

Udskiftning af din AC-kompressor kræver i nogle tilfælde specialværktøj. Her er det tilrådeligt at tage bilen på værksted for at få kompressoren eller koblingen skiftet ud.

Lækager i aircon eller klimaanlægget

Du kan købe specialværktøj, der fortæller dig, om der er en lækage.

Disse lækage-kits afgiver et farvestof, der siver ud, hvor der er lækager eller revner. På den måde bliver de synlige for det blotte øje.

Her kan det meget vel ende med, at du får brug for et værksted, hvor en tekniker kan finde kilden til en utæthed visuelt, eller ved en genpåfyldning af aircondition systemet med kølemiddel. Farvestoffet gør det lettere at lokalisere utætheder.

Lækager opstår i rør, slanger, AC- eller klimaanlæg kompressor, kondensator eller fordamperen. I mange biler er fordamperen monteret bag instrumentbrættet, og udskiftning af fordamperen kræver at instrumentbrættet fjernes.

Dette er en både tidskrævende, arbejdskrævende og følgeligt en dyr reparation.

Lækagedetektoren bruges ved den lave sideport, og der sprøjtes væske ind i AC anlægget. Hvis der ikke er nogen lækager, kan problemet simpelthen være, at der mangler kølemiddel.

I snit taber aircondition eller klimaanlæg mellem 80 & 100 gram kølemiddel om året eller omkring 10% af sit kølemiddel om året. Det vil sige, at efter 2 år så mangler der omkring 20%. Du kan altså i de fleste tilfælde bestemme mængden af kølemiddel der skal påfyldes, efter hvornår du sidst fik fyldt kølemiddel på anlægget.

På den måde kan du også beslutte dig for hvor ofte du skal genopfylde. Det kan f.eks være, at der skal påfyldes kølemiddel hvert 2. år, alt efter hvilken bil og system du har.

Mangler der mere kølemiddel end dette på anlægget, så kan det være, at du har en lækage i systemet, og det skal repareres hos mekanikeren.

Tilførsel af kølemiddel til aircon

Den nemmeste måde at bestemme den korrekte type kølemiddel til dit køretøj, er at sætte sig ind i hvilket år bilen blev fremstillet?

Alle køretøjer bygget efter 1995 bruger kølemidlet R134a. Har du en klassisk bil eller en ældre landbrugsmaskine skal du højest sandsynligt anvende kølemidlet R12 (freon).

Der findes i nogle tilfælde et erstatningskølemiddel; alternativt kan anlægget konverteres så det kører på R134.

Du kan ikke konvertere fra R12 kølemiddel selv. Hvis dit køretøj bruger R12 og du vil skifte til et andet kølemiddel, skal du planlægge en aftale med en specialist for at konvertere.

Har du overvejet at få eftermonteret et anhængertræk? Tag et kig på vores guide til montering af anhængertræk hvor du også kan få den bedste pris.

Kontrollér temperaturen for omgivelserne med et termometer

For at kunne læse måleren på kølemidlet, skal du kende den aktuelle temperatur i motorens klimadel. Kølemidlets måler viser de forskellige temperaturer emballeringen og klimaanlægget, hvilket indebærer, at måleren kan læse forskelligt på forskellige tidspunkter.

Kendskab til omgivelsestemperaturen giver dig mulighed for effektivt at læse måleren på kølemidlet.

Når kølemidlet udvider sig for at optage mere plads, øger det trykket i dåsen.

Forberedelse til påfyldning af kølemiddel på aircondition anlægget

Find den lavtliggende serviceport til din aircon. Dit AC anlæg har to serviceporte: en lavt siddende og en højt siddende port. Når du genopfylder dit klimaanlæg, skal du lokalisere og identificere serviceporten på den lavt siddende port.

Du kan finde serviceporten ved at følge linjerne fra A/C-kompressoren, indtil du finder en dyse nær bunden af bilen.

Se i bilens servicehåndbog med henblik på at finde porten, hvis du ikke kan.

Rengøring omkring serviceporten

Brug en klud til at rense området omkring serviceporten. Sørg for, at du ikke stopper serviceporten til med snavs når du tørrer porten, hætten og området af med en klud. Tør hætten og slangen først, tag derefter hætten af og tøm porten selv.

Du kan om nødvendigt sprøjte bremseskivemiddel på slangen.

Forbind påfyldningsslangen

Fastgør genpåfyldningsslangen til serviceportens lave side. Tag slangen, som følger med påfyldningsudstyret til kølemidlet, og tilslut den til den ydre serviceport. Sørg for, at den modsatte ende af slangen er forbundet til dysen på dåsen.

Hvis din dåse/emballage blev leveret med en måler, skal slangen forbindes til dysen på måleren og derefter til dåsen.

Slangen skal være lang nok til at give dig mulighed for at tilslutte den til porten, uden at være placeret helt ind i motorrummet.

Bestemmelse af trykket

Brug lufttryksmåleren til at bestemme trykket. Læs displayet under hensyntagen til omgivelsestemperaturen for at afgøre, hvilket niveau kølemidlet befinder sig på. Når du begynder at fylde på, skal du holde øje med måleren for at bestemme, hvornår systemet er fuldt.

Hold øje med måleren under hele genpåfyldningen af systemet for at vide, hvornår du skal stoppe.

Læs instruktionerne på emballagen, hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal aflæse måleren.

Påfyldning af kølemidlet

Drej ventilen på toppen af kølemidlets dåse/emballering med uret, indtil den punkterer toppen og begynder at frigøre kølemiddel gennem slangen og ind i bilens klimaanlæg.

Der kan være forskel på hvordan forskellige emballeringer åbnes, så der kan fyldes på. Her henvises der igen til servicehåndbogen.

Du kan ofte se på selve AC anlægget, hvor mange gram kølemiddel der skal fyldes på, når det er ved at være tomt. Kig efter et typeskilt på enten aircon eller kompressoren. Det er tit noget i stil med Rxxx f.eks. R404.

Hold i lodret position

Hold dåsen/emballeringen lodret i takt med at kølemidlet strømmer ind i bilens motor og ryst lejlighedsvis. Hvis du drejer dåsen til siden, vil trykket falde, og dåsen kan ikke genopfylde systemet.

Ryst lejlighedsvis, fordi det medvirker til at opretholde trykket, så kølemidlet tvinges ind i systemet.

Vend ikke dåsen og hold den ikke på hovedet.

Kontroller for lækager

Hold øje med tegn på lækage i klimaanlægget, når du genopfylder. Hvis du ser en lækage, skal den repareres af en professionel mekaniker. Bemærk, hvor lækagen er, så den bliver nemmere at lokalisere.

Lækagen er ret let at få øje på, mens du genopfylder systemet, især hvis du vælger at bruge kølemiddel sporemiddel. Det er lavet i selvlysende farver, så du kan se hvor det ryger ud henne.

Er du i tvivl om der er lækage eller ej, så vil det være en god ide at få et serviceeftersyn på aircondition på et værksted, så de kan tjekke det for dig.
 
Sammenlign priser

Opbevaring af kølemiddel

Fjern opladningsslangen og opbevar dåsen et køligt sted. Når måleren står på fuld (påfyldning er færdig), skal du fjerne slangen fra serviceporten og sætte hætten på igen.

Hvis der er kølemiddel tilbage i dåsen, kan du beholde det til at genoplade et andet køretøj, eller til at betjene det samme køretøj igen i fremtiden. Mængden af kølemiddel er selvfølgelig afgørende for, om det er værd at gemme på det.

Sørg for, at dåsen ikke lækker, hvis du vælger at opbevare den.

Aircondition service er fortsat nemmest på værkstedet

Er det tid til airconditionservice, så er det altså stadig nemmest bare at køre bilen på værksted, og som nævnt, er der dele af denne proces, hvor du simpelthen bliver nødt til at køre bilen på værksted. Det er her valget mellem de tre tilbud kan gøre nytte.

Hvis du har set en lækage, eller hvis kompressoren ikke er i stand til at gå i indgreb, er det lettere for dig at beskrive opgaven i detaljer, og derefter er bare at booke tid på dit lokale værksted eller benytte af dig 3 priser på din opgave metode.

Du kan i de fleste tilfælde også bestille tid online, hvilket gør det hele lidt nemmere. I det hele taget er det en rigtig god ide, i forhold til serviceeftersyn på aircondition, at få fagfolk til at kigge på dit problem, hvis du selv er det mindste i tvivl om hvordan du skal håndtere det.

Udskiftning af en A/C-kompressor kan kræve specialiserede værktøjer og know how, så det ligger helt klart uden for rammerne af det de fleste” hobbymekanikere” formår at lave.

Vær forsigtig med at håndtere kølemiddeludslip, da temperaturen kan være kold nok til at skade dig.

Her kan du se en kort video der giver dig et par tips til kontrol af aircondition i din bil

Rensning af aircondition anlægget

Du kan for det meste selv udføre aircondition rensning på din bil.

Periodiske lugtgener er det de fleste ejere af biler med klimaanlæg kender til. De manifesterer sig allerede kort tid efter start, og de breder sig som en ulækker lugt i bilen. Oftest lugter det muggent og skimlet, faktisk som et vådt håndklæde, der har ligget i en sportstaske for længe.

Hertil kommer, at det kan fremkalde et udtalt ubehag, der kan slå ud som allergiske reaktioner som røde øjne, løbende næse, træthed og hovedpine.

Forklaringen på dette er, at der sker en ophobning af bakterier og svampesporer i klimaanlægget. Du kan faktisk selv gøre noget ved den dårlige lugt i bilen, hvis du får fat i en specialspray.

Har du lige købt ny bil, som ikke er brugt, så bør det ikke være noget du skal tænke over. Din nye bil burde holde til en del års brug, før at du skal tænke på at gøre AC systemet rent.

Sådan renser du din bils aircondition med en spray

Den mest effektive metode er at sprøjte rensemidlet direkte på klimaanlæggets fordamper.

Yderligere skal det bemærkes, at der også er et andet produkt, som klarer det meste af arbejdet selv, og som derfor er lidt nemmere og hurtigere at gå til.

Det er selvfølgelig en god idé at slukke for bilen, før du sætter i gang.

Afmonter pollenfilteret

Hvis du kigger ned under instrumentbordet i højre side, vil du formentlig opdage en klap, som filtret gemmer sig bag. Pollenfiltret kan i nogle tilfælde skjule sig, men her har du igen din servicehåndbog eller en søgemaskine at ty til.

Nu kan du starte motoren. Skru helt op for varmen, og tænd kabineblæseren på fuld styrke.

Herefter er der to muligheder

  • Hvis du nemt kan spraye ind i hullet, hvor pollenfilteret sad, tømmer du blot dåsen med rensespray, mens du flytter den fra side til side, for at træffe så meget som muligt af fordamper-elementet i ventilationsanlægget. Du skal påregne at skulle arbejde, uden helt at kunne se, hvad du laver. Sæt klappen til pollenfilteret på, uden at sætte filtret på plads.
  • Hvis ikke det er muligt at sprøjte ind i pollenfiltrets kammer, er det nødvendigt at finde friskluftsindtaget til kabinen. Det finder du under forruden, hvor viskerakslerne går igennem. I nogle tilfælde er det nemmere at komme til, hvis du åbner motorhjelmen. Prøv at finde den lige vej ind i luftindtaget, og tøm herefter spraydåsen.

Tjek AC anlægget efter

Sæt ventilationsanlægget til at cirkulere igen, og efterlad bilen med døre og vinduer lukkede. Alle ventilationsdyser skal stå åbne.

Lad bilen stå og passe sig selv i 30 minutter, i mens den bakteriedræbende tåge strømmer gennem fordamper-elementet og ventilationskanalerne.

Efter den halve time er gået, kan du slukke motoren.

Montering af et nyt pollenfilter

Det kan du købe samme sted, som der hvor du købte rensesprayen. Du skal have dit registreringsnummer klar, når du bestiller, så det er let at få det helt rigtige filter til din bil.

Nu er du færdig

I stedet for at lugte af løvebur, dufter din bils kabine nu lige så behageligt som diverse aftendufte i haven, og det har alt sammen kostet dig mindre end 300 kr. i anskaffelse af materialer.
 
Sammenlign priser

Sådan renser du din bils aircondition med en “granat”

Den anden fremgangsmåde besidder den tydelige fordel, at du ikke skal have arbejdet med at ramme anlæggets fordamper. Rensemidlet klarer nemlig selv at finde rundt.

Sprays af ”granattypen” har den fordel, at de er overlegne, når det kommer til forebyggelse af bakterieproblemer, og i øvrigt til rensning af klimaanlæg, som er angrebet i mindre grad. Bell-Adds udgaven af rensemidlet koster 116,25 kr. inkl. moms i skrivende stund.

Afgiver din bil sjove lyde når du skifter gear eller bliver det bare tungere og tungere at skifte mellem gearene? Få en pris på renovering af gearkasse

Afmonter pollenfiltret

Efter opstart af motoren tændes der for kabineblæseren. Tænd på fuld styrke, og åben alle ventilationsdyser. Stil klimaanlægget på recirkulation.

Nu kan du tage spray-granatens hætte af. Pres dysen ned, så rensemidlet sprayes ud af forstøverdysen. Stop ikke før dåsen er tom.

Læg granaten på gulvet foran det højre forsæde, og efterlad bilen med alle vinduer lukkede. Det må gerne gå lidt kvikt! For kabinen fyldes med en tåge af rensemiddel.

Når du igen åbner døren, skal der mindst være gået 15 minutter. Det gør ikke noget, du lader den være lukket i længere tid – heller ikke om den skulle stå i 30 minutter. Monter det nye pollenfilter, som du købte sammen med rensesprayen.

Her kan du se en video der viser hvordan du bruger en “granat” til at rense din aircondition

Denne guide til billig aircondition service ikke dækker alles behov, det kan bl.a være fordi at på lige netop din bil model, er det helt anderledes end beskrevet her.

Det er ofte tilfældet med el og hybridbiler, når det kommer til aircondition eller klimaanlæg. Hvis det er tilfældet for dig, så kan du kan finde flere gode råd og guides online, eller hos dit lokale værksted.

 

Comments are closed.